english slovensky
 • Verejná súťaž

  Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov pandémie COVID-19 - RTG prístroj

  Predkladanie ponúk (najneskôr) 4.4.2023, 8:00 hod.
  ostáva (5 dní)
   

  7 dní
  Inovácia technologického vybavenia školského pracoviska pre lakovanie automobilov - Obstaranie a modernizácia materiálno technického vybavenia školského pracoviska pre lakovanie automobilov

   

  13 dní
  „Rekonštrukcia mostov do 10 m na cestách II. a III. triedy v okrese Topoľčany“ - projektová dokumentácia

   

  20 dní
  Rozšírenie a vybudovanie športovej infraštruktúry v areáli Spojenej školy, Slančíkovej 2, Nitra – projektová dokumentácia

 • Reverzná verejná súťaž

  Inovácia technologického vybavenia školského pracoviska pre lakovanie automobilov - Obstaranie a modernizácia materiálno technického vybavenia školského pracoviska pre lakovanie automobilov

  Predkladanie ponúk (najneskôr) 6.4.2023, 8:00 hod.
  ostáva (7 dní)
   

  5 dní
  Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov pandémie COVID-19 - RTG prístroj

   

  13 dní
  „Rekonštrukcia mostov do 10 m na cestách II. a III. triedy v okrese Topoľčany“ - projektová dokumentácia

   

  20 dní
  Rozšírenie a vybudovanie športovej infraštruktúry v areáli Spojenej školy, Slančíkovej 2, Nitra – projektová dokumentácia

 • Reverzná verejná súťaž

  „Rekonštrukcia mostov do 10 m na cestách II. a III. triedy v okrese Topoľčany“ - projektová dokumentácia

  Predkladanie ponúk (najneskôr) 12.4.2023, 8:00 hod.
  ostáva (13 dní)
   

  5 dní
  Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov pandémie COVID-19 - RTG prístroj

   

  7 dní
  Inovácia technologického vybavenia školského pracoviska pre lakovanie automobilov - Obstaranie a modernizácia materiálno technického vybavenia školského pracoviska pre lakovanie automobilov

   

  20 dní
  Rozšírenie a vybudovanie športovej infraštruktúry v areáli Spojenej školy, Slančíkovej 2, Nitra – projektová dokumentácia

 • Verejná súťaž

  Rozšírenie a vybudovanie športovej infraštruktúry v areáli Spojenej školy, Slančíkovej 2, Nitra – projektová dokumentácia

  Predkladanie ponúk (najneskôr) 19.4.2023, 8:00 hod.
  ostáva (20 dní)
   

  5 dní
  Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov pandémie COVID-19 - RTG prístroj

   

  7 dní
  Inovácia technologického vybavenia školského pracoviska pre lakovanie automobilov - Obstaranie a modernizácia materiálno technického vybavenia školského pracoviska pre lakovanie automobilov

   

  13 dní
  „Rekonštrukcia mostov do 10 m na cestách II. a III. triedy v okrese Topoľčany“ - projektová dokumentácia