english slovensky

Reverzná podlimitná zákazka

Rekonštrukcia telocvične Gymnázia na Bernolákovej ul.č.37 v Šuranoch

Kód: 08368/2022/VOaKI
Vyhodnotené - pripravuje sa zmluva

Doterajšie otázky a odpovede k tejto zákazke

v prílohe Vám posielame odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov.

S pozdravom

Ing. Miroslav Ondrejička

Prílohy: Vysvetlenie SP - 1.pdf
Dobrý deň,
v prílohe Vám posielame odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov.

S pozdravom

Ing. Miroslav Ondrejička

Prílohy: Vysvetlenie SP - 1.pdf
Dobrý deň,

v prílohe Vám posielame vysvetlenie súťažných podkladov č.1.

S pozdravom

Ing. Miroslav Ondrejička
Prílohy: Vysvetlenie SP - 1.pdf