english slovensky

Zákazka s nízkou hodnotou

„Nákup skladových kontajnerov – „PLATAN“, ZSS Lontov“

Kód: 10324/2022/VOaKI
Vyhodnotené - pripravuje sa zmluva