english slovensky

Verejná súťaž

„Modernizácia vybraných úsekov ciest II. triedy v okrese Topoľčany“_

Kód: 09061/2021/VOaKI
Vyhodnotené - pripravuje sa zmluva

Doterajšie otázky a odpovede k tejto zákazke

Dobrý deň,
ďakujeme za upozornenie, uvedené budeme konzultovať so správcom informačného systému.
Za chybu sa ospravedlňujeme. Nemá však vplyv na preloženie ponuky.

S pozdravom


Ing. Mgr.Ľudmila Števicová
Dobry deň,

v prílohe Vám zasielame odpoveď na žiadosť o vysvetlenie č. 3,

s pozdravom

Ing.Mgr. Ľudmila Števicová
Odborný referent pre VO
Prílohy: VYSVETLENIE 3.pdf
Dobrý deň,

V prílohe Vám zasielame Odpoveď na Žiadosť o Vysvetlenie č. 3,

s pozdravom

Ing.Mgr.Ľudmila Števicová
Odborný referent pre VO
V prílohe Vám zasielame Odpoveď na Žiadosť o Vysvetlenie č. 3,

s pozdravom

Ing.Mgr.Ľudmila Števicová
Odborný referent pre VO
v prílohe Vám zasielame Odpoveď na Žiadosť o Vysvetlenie č. 3,

s pozdravom

Ing.Mgr.Ľudmila Števicová
Odborný referent pre VO
Prílohy: VYSVETLENIE 3.pdf


Dobrý deň, v prílohe zasielame odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie č. 2,

s pozdravom

Ing.Mgr.Ľudmila Števicocvá
Odborný referent pre VO
Prílohy: VYSVETLENIE 2.pdf