english slovensky

Reverzná verejná súťaž

Modernizácia odborného vzdelávania na SOŠ technickej vo Vrábľoch - Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 500, 952 01 Vráble

Kód: 10039/2021/VOaKI
Vyhodnotené - pripravuje sa zmluva