english slovensky

Verejná súťaž

SMART koncepcia regionálneho rozvoja NSK do roku 2027

Kód: 12504/2021/VOaKI
Vyhodnotené - pripravuje sa zmluva