english slovensky

Všetky zákazky

Postup obstarávania Zákazka Predpokladaná hodnota Predkladanie ponúk (najneskôr)
canceled Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska Cesta II/588 – Križovatka I/75 – obec Farná 1 305 785,96 € 22.3.2021 o 9:00 hod.
evaluation Verejná súťaž Správa a údržba cyklotrás NSK 333 333,34 € 7.4.2021 o 8:00 hod.
evaluated Verejná súťaž „Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2021“ 5 833 333,33 € 26.4.2021 o 10:00 hod.
evaluated Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska Ponitrianska cyklomagistrála - I. etapa - 2. časť (1. úsek: Čechynce - Horný Vinodol) 1 671 480,95 € 5.5.2021 o 8:00 hod.
evaluation Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska „Zateplenie objektov – hlavná budova a prístavba, hospodárska časť – „MAGNÓLIA“, ZSS Hurbanovo“ 360 835,61 € 6.5.2021 o 9:00 hod.
canceled Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska „ Rekonštrukcia opláštenia budovy“ – Obchodná akadémia Levice. 222 132,41 € 26.5.2021 o 9:00 hod.
evaluation Reverzná verejná súťaž Nákup modernej techniky pre praktické vyučovanie študentov SPŠSaE Nitra 726 392,18 € 27.5.2021 o 9:00 hod.
active Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska Komplexné riešenie zabezpečenia protipožiarnej ochrany – “BORINKA“, ZSS Nitra 471 833,29 € 22.6.2021 o 9:00 hod.