english slovensky

Všetky zákazky

Postup obstarávania Zákazka Predpokladaná hodnota Predkladanie ponúk (najneskôr)
canceled Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska Cesta II/588 – Križovatka I/75 – obec Farná 1 305 785,96 € 22.3.2021 o 9:00 hod.
canceled Verejná súťaž Správa a údržba cyklotrás NSK 333 333,34 € 7.4.2021 o 8:00 hod.
evaluated Verejná súťaž „Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2021“ 5 833 333,33 € 26.4.2021 o 10:00 hod.
closed Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska Ponitrianska cyklomagistrála - I. etapa - 2. časť (1. úsek: Čechynce - Horný Vinodol) 1 671 480,95 € 5.5.2021 o 8:00 hod.
evaluated Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska „Zateplenie objektov – hlavná budova a prístavba, hospodárska časť – „MAGNÓLIA“, ZSS Hurbanovo“ 360 835,61 € 6.5.2021 o 9:00 hod.
canceled Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska „ Rekonštrukcia opláštenia budovy“ – Obchodná akadémia Levice. 222 132,41 € 26.5.2021 o 9:00 hod.
evaluated Reverzná verejná súťaž Nákup modernej techniky pre praktické vyučovanie študentov SPŠSaE Nitra 726 392,18 € 27.5.2021 o 9:00 hod.
closed Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska Komplexné riešenie zabezpečenia protipožiarnej ochrany – “BORINKA“, ZSS Nitra 471 833,29 € 28.6.2021 o 9:00 hod.
canceled Reverzná verejná súťaž Odborné vzdelávanie SOŠ drevárskej - úspech v praxi: časť 1 – Stroje a technológie a časť 2 – Šijacie stroje a manipulácia 572 862,33 € 27.7.2021 o 9:00 hod.
closed Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska Rekonštrukcia spevnenej plochy a rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie “ – Poliklinika Štúrovo. 415 709,15 € 29.7.2021 o 8:00 hod.
evaluated Reverzná verejná súťaž Zlepšenie materiálno technického vybavenia odborných učební a dielní SŠ Komárňanska 28, Nové Zámky 1 609 644,97 € 30.7.2021 o 10:00 hod.
evaluated Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska "Rekonštrukcia opláštenia budovy" - Obchodná akadémia Levice 222 132,41 € 3.8.2021 o 9:00 hod.
evaluated Verejná súťaž „Modernizácia vybraných úsekov ciest II. triedy v okrese Topoľčany“_ 1 114 834,09 € 16.8.2021 o 10:00 hod.
evaluated Verejná súťaž Modernizácia vybraných úsekov ciest II. triedy v okrese Nové Zámky 2 947 999,56 € 31.8.2021 o 8:00 hod.
closed Reverzná verejná súťaž Nákup prevádzkových strojov, zariadení, techniky a náradia v rámci projektu: ORG EMP – Development of manufacturing capacities in Nagyoroszi 219 333,93 € 7.9.2021 o 10:00 hod.