english slovensky

Všetky zákazky

Postup obstarávania Zákazka Predpokladaná hodnota Predkladanie ponúk (najneskôr)
active Verejná súťaž „Cesta II/513 Nitra – Alekšince - hranice kraja“ – stavebné práce 2 658 079,01 € 1.2.2022 o 8:00 hod.