english slovensky

Všetky zákazky

Postup obstarávania Zákazka Predpokladaná hodnota Predkladanie ponúk (najneskôr)
closed Reverzná verejná súťaž „Cesta II/573 Šaľa – Kolárovo – Komárno, časť 1: Kolárovo – Komárno“ 3 685 318,82 € 9.2.2022 o 8:00 hod.
evaluated Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska „Spracovanie komplexného diagnostického posudku mostov vo vlastníctve Nitrianskeho samosprávneho kraja nachádzajúcich sa na cestách II. a III. triedy“ 190 712,00 € 15.2.2022 o 8:00 hod.
canceled Reverzná podlimitná zákazka Stavebné úpravy interiéru „MÔJ DOMOV“, ZSS Topoľčany 256 342,46 € 8.3.2022 o 9:00 hod.
evaluated Verejná súťaž SMART koncepcia regionálneho rozvoja NSK do roku 2027 121 616,66 € 15.3.2022 o 8:00 hod.
canceled Reverzná podlimitná zákazka Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne 1 997 536,47 € 15.3.2022 o 8:00 hod.
evaluation Reverzná podlimitná zákazka Stavebné úpravy "V KAŠTIELI", ZSS Horné Obdokovce 1 209 801,18 € 15.3.2022 o 8:00 hod.
closed Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska „ Rekonštrukcia a modernizácia stravovacej prevádzky “ - „NITRAVA“, ZSS Nitra 434 577,04 € 16.3.2022 o 9:00 hod.
evaluated Verejná súťaž Cesta II/573 Šaľa - Kolárovo - Komárno, časť 2: Šaľa – Kolárovo 4 468 971,00 € 23.3.2022 o 8:00 hod.
evaluated Verejná súťaž MODERNIZÁCIA cesty II/514 - časť 1.: Cesta II/514 Horné Štitáre - Nemčice - časť 2.: Cesta II/514 Veľké Ripňany - hranica kraja 1 779 479,96 € 5.4.2022 o 8:00 hod.
evaluated Reverzná verejná súťaž „Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2022“ 5 833 333,33 € 12.4.2022 o 8:00 hod.
closed Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska „Centrum športu Nitrianskeho samosprávneho kraja“ – výstavba 400 m atletickej dráhy s certifikáciou IAAF s tartanovým povrchov – 1. časť projektu – Spojená škola, Nitra 499 374,99 € 14.4.2022 o 8:00 hod.
evaluated Reverzná podlimitná zákazka Rekonštrukcia parkovacích plôch - Nemocnica Levice 733 333,33 € 27.4.2022 o 8:00 hod.
canceled Reverzná verejná súťaž „Cesta II/527 Šahy – hranica kraja“ 1 137 012,50 € 28.4.2022 o 9:00 hod.
closed Reverzná verejná súťaž „Modernizácia cesty II/564 - časť 1.: Cesta II/564 Levice – Demandice - časť 2.: Cesta II/564 Pastovce – Salka“ 4 944 701,41 € 3.5.2022 o 9:00 hod.
evaluated Verejná súťaž Cesta II/563 Nové Zámky - Kolárovo 2 815 647,70 € 4.5.2022 o 8:00 hod.