english slovensky

Všetky zákazky

Postup obstarávania Zákazka Predpokladaná hodnota Predkladanie ponúk (najneskôr)
closed Reverzná podlimitná zákazka "Modernizáciu dielní pre odbor autoopravár – II. etapa - Stará budova “ 604 185,31 € 5.5.2022 o 9:00 hod.
evaluated Zákazka s nízkou hodnotou Výmena štyroch osobných výťahov v bloku A a B - "VEK NÁDEJE", ZSS Nové Zámky 172 000,00 € 17.5.2022 o 8:00 hod.
evaluated Zákazka s nízkou hodnotou „Zníženie energetickej náročnosti budovy školy“ –SOŠ obchodu, služieb a rozvoja vidieka, Kravany nad Dunajom. 251 933,54 € 24.5.2022 o 8:00 hod.
closed Reverzná podlimitná zákazka „Rekonštrukcia zvislých kanalizácií, vodovodných rozvodov a sociálnych zariadení v budove internátu SOŠ veterinárnej v Nitre“ 355 558,84 € 24.5.2022 o 9:00 hod.
canceled Reverzná podlimitná zákazka „Rozhľadňa Dolná Nitra“ 249 992,63 € 1.6.2022 o 9:00 hod.
closed Reverzná podlimitná zákazka „ Rekonštrukcia tepelného hospodárstva “ - Gymnázium Janka Kráľa Zlaté Moravce 424 983,74 € 1.6.2022 o 9:00 hod.
closed Bežný postup pre podlimitné zákazky Rekonštrukcia sociálnych zariadení a kanalizačných prípojok - Obchodná akadémia Nitra 280 851,36 € 2.6.2022 o 9:00 hod.
closed Reverzná verejná súťaž „Cesta II/588 – Križovatka I/75 – obec Farná“ 1 305 785,96 € 16.6.2022 o 9:00 hod.
evaluated Zákazka s nízkou hodnotou Výmena štyroch osobných výťahov v bloku A a B – „VEK NÁDEJE“, ZSS Nové Zámky 172 000,00 € 20.6.2022 o 8:00 hod.
evaluated Reverzná verejná súťaž Modernizáciou školy k lepšiemu uplatneniu v technických profesiách - Spojená škola, Nivy 2, 927 05 Šaľa 613 335,20 € 23.6.2022 o 9:00 hod.
closed Reverzná verejná súťaž Modernizácia odborného vzdelávania na SOŠ technickej vo Vrábľoch - Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 500, 952 01 Vráble 560 952,14 € 24.6.2022 o 8:00 hod.
closed Verejná súťaž „Cesta II/527 Šahy – hranica kraja“ 1 081 148,52 € 6.7.2022 o 9:00 hod.
closed Reverzná podlimitná zákazka Rekonštrukcia telocvične Gymnázia na Bernolákovej ul.č.37 v Šuranoch 554 733,35 € 7.7.2022 o 9:00 hod.
closed Reverzná podlimitná zákazka Zníženie energetickej náročnosti budovy “ – SOŠ technická, Vráble 841 935,75 € 19.7.2022 o 9:00 hod.
evaluated Zákazka s nízkou hodnotou „Upgrade virtualizačnej platformy pre Elektronické služby NSK – časť 1: ethernetové prepínače s príslušenstvom“ 74 475,33 € 21.7.2022 o 9:00 hod.