english slovensky

Všetky zákazky

Postup obstarávania Zákazka Predpokladaná hodnota Predkladanie ponúk (najneskôr)
closed Zákazka s nízkou hodnotou Stavebné úpravy interiéru „MÔJ DOMOV“, ZSS Topoľčany 256 265,61 € 29.7.2022 o 9:00 hod.
evaluation Zákazka s nízkou hodnotou „Odstránenie havarijného stavu strechy 2 krídiel budovy - Gymnázium H. Selyeho s VJM Komárno“ 60 617,86 € 10.8.2022 o 9:00 hod.
closed Reverzná podlimitná zákazka Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne 2 594 801,71 € 11.8.2022 o 8:00 hod.
evaluated Reverzná podlimitná zákazka Rozhľadňa Dolná Nitra 249 992,63 € 17.8.2022 o 8:00 hod.
evaluated Reverzná verejná súťaž „Zlepšenie materiálno-technického vybavenia odborných učební a dielní“ – SOŠ Šurany, 2. časť 718 943,00 € 19.8.2022 o 9:00 hod.
evaluated Zákazka s nízkou hodnotou „Rozšírenie mosta ev. č. 1543-005 Starý Hrádok“ – PD (DSP, DRS) 33 333,00 € 24.8.2022 o 9:00 hod.
evaluated Zákazka s nízkou hodnotou „Odstránenie havarijného stavu strechy 2 krídiel budovy - Gymnázium H. Selyeho s VJM Komárno“ 60 617,86 € 25.8.2022 o 9:00 hod.
evaluation Zákazka s nízkou hodnotou Cesta II/563 Nové Zámky - Kolárovo /stavebný dozor/ 29 730,66 € 26.8.2022 o 8:00 hod.
evaluated Reverzná podlimitná zákazka Stavebné úpravy suterénu SOŠ pedagogickej v Leviciach 394 255,88 € 31.8.2022 o 8:00 hod.
canceled Reverzná verejná súťaž Nákup vybavenia do odborných učební a dielní SOŠ pre Strednú odbornú školu stavebnú, Nábrežie mládeže 1, 950 28 Nitra 193 483,93 € 20.9.2022 o 8:00 hod.
closed Reverzná podlimitná zákazka „Rekonštrukcia striech „V KAŠTIELI “ ZSS Horné Obdokovce 1 270 977,11 € 20.9.2022 o 9:00 hod.
closed Zákazka s nízkou hodnotou „Oprava odvetrávania kuchyne“ - HARMÓNIA, ZSS Horné Štitáre 16 150,63 € 21.9.2022 o 9:00 hod.
closed Zákazka s nízkou hodnotou „Nákup skladových kontajnerov – „PLATAN“, ZSS Lontov“ 32 832,50 € 29.9.2022 o 9:00 hod.
evaluated Reverzná verejná súťaž Poistenie majetku Nitrianskeho samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti 2 162 170,70 € 4.10.2022 o 8:00 hod.
closed Zákazka s nízkou hodnotou Rekonštrukcia mosta ev.č. 562-001 (nadjazd nad železnicou) nachádzajúceho sa na ceste II/562 (na Cabajskej ulici) v intraviláne mesta Nitra – PD 0,01 € 6.10.2022 o 9:00 hod.