english slovensky

Všetky zákazky

Postup obstarávania Zákazka Predpokladaná hodnota Predkladanie ponúk (najneskôr)
evaluation Zákazka s nízkou hodnotou Stavebné úpravy interiéru „MÔJ DOMOV“, ZSS Topoľčany 256 265,61 € 29.7.2022 o 9:00 hod.
evaluation Zákazka s nízkou hodnotou „Odstránenie havarijného stavu strechy 2 krídiel budovy - Gymnázium H. Selyeho s VJM Komárno“ 60 617,86 € 10.8.2022 o 9:00 hod.
evaluation Reverzná podlimitná zákazka Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne 2 594 801,71 € 11.8.2022 o 8:00 hod.
active Reverzná podlimitná zákazka Rozhľadňa Dolná Nitra 249 992,63 € 17.8.2022 o 8:00 hod.
active Reverzná verejná súťaž „Zlepšenie materiálno-technického vybavenia odborných učební a dielní“ – SOŠ Šurany, 2. časť 718 943,00 € 19.8.2022 o 9:00 hod.
active Reverzná podlimitná zákazka Stavebné úpravy suterénu SOŠ pedagogickej v Leviciach 394 255,88 € 31.8.2022 o 8:00 hod.
active Reverzná verejná súťaž Nákup vybavenia do odborných učební a dielní SOŠ pre Strednú odbornú školu stavebnú, Nábrežie mládeže 1, 950 28 Nitra 193 483,93 € 14.9.2022 o 8:00 hod.
active Reverzná podlimitná zákazka „Rekonštrukcia striech „V KAŠTIELI “ ZSS Horné Obdokovce 1 270 977,11 € 14.9.2022 o 9:00 hod.