english slovensky

Všetky zákazky

Postup obstarávania Zákazka Predpokladaná hodnota Predkladanie ponúk (najneskôr)
evaluated Reverzná verejná súťaž Nákup a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk na Spojenej škole Nitra 203 018,30 € 10.10.2022 o 9:00 hod.
closed Zákazka s nízkou hodnotou „Okružná križovatka v obci Žihárec cesta III/1366 a III/1367“ - PD 24 250,00 € 13.10.2022 o 8:00 hod.
evaluated Zákazka s nízkou hodnotou „Odstránenie havarijného stavu strechy – Jókaiho divadlo v Komárne“ 12 463,39 € 21.10.2022 o 9:00 hod.
canceled Zákazka s nízkou hodnotou „Dodávka a montáž ľahkej montovanej haly pre účely garáže“ – SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Levice 16 666,67 € 3.11.2022 o 8:00 hod.
evaluated Reverzná verejná súťaž "Dodanie zemného plynu pre vybrané organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK" 1 994 077,00 € 3.11.2022 o 8:00 hod.
canceled Reverzná podlimitná zákazka Zníženie energetickej náročnosti budov „Môj domov“ ZSS Topoľčany – fasáda a balkóny 839 116,25 € 16.11.2022 o 9:00 hod.
evaluated Zákazka s nízkou hodnotou Rekonštrukcia vnútroareálového vodovodu - SOŠ polytechnická, Zlaté Moravce 80 000,00 € 1.12.2022 o 8:00 hod.
canceled Reverzná verejná súťaž Elektrické polohovateľné postele - Elektricky polohovateľná posteľ s antidekubitným matracom, hrazdou a hrazdičkou 213 284,68 € 16.12.2022 o 8:00 hod.
canceled Reverzná verejná súťaž Malé zlepšenie eGov služieb NSK a podpora prevádzky IS NSK. 3 406 952,33 € 10.1.2023 o 9:00 hod.
closed Reverzná verejná súťaž Nákup a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk na Spojenej škole Nitra 251 170,12 € 17.1.2023 o 9:00 hod.
evaluated Zákazka s nízkou hodnotou Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1610 v obci Ladice 107 441,24 € 31.1.2023 o 9:00 hod.
canceled Reverzná verejná súťaž Elektrické polohovateľné postele - Elektricky polohovateľná posteľ s antidekubitným matracom, hrazdou a hrazdičkou 217 952,76 € 16.2.2023 o 8:00 hod.
canceled Reverzná podlimitná zákazka "Rekonštrukcia tepelného hospodárstva SOŠ potravinárskej, Cabajská 6, 94901 Nitra 560 309,69 € 22.2.2023 o 9:00 hod.
evaluated Reverzná verejná súťaž Modernizácia vybavenia praktického vyučovania, ako nástroj na zvýšenie počtu žiakov v Strednej odbornej škole stavebnej – Épitészeti Szakközépiskola Nové Zámky 541 272,34 € 7.3.2023 o 9:00 hod.
evaluated Verejná súťaž „Nákup technologických zariadení a vybavenia dielní s príslušenstvom“ - SOŠ techniky a služieb Nitra 638 902,99 € 14.3.2023 o 8:00 hod.