english slovensky

Všetky zákazky

Postup obstarávania Zákazka Predpokladaná hodnota Predkladanie ponúk (najneskôr)
evaluated Reverzná verejná súťaž Nákup vybavenia do odborných učební a dielní SOŠ pre Strednú odbornú školu stavebnú, Nábrežie mládeže 1, 950 28 Nitra 232 756,74 € 15.3.2023 o 9:00 hod.
evaluated Verejná súťaž Moderná škola je zárukou zvýšenia počtu žiakov na praktickom vyučovaní 295 504,52 € 21.3.2023 o 8:00 hod.
closed Verejná súťaž Nákup a modernizácia materiálno – technického vybavenia pracovísk na Spojenej škole Nitra - technologické zariadenia do školskej pekárne a školskej kuchyne 97 105,66 € 22.3.2023 o 9:00 hod.
evaluated Verejná súťaž Rekonštrukcia mostov do 10 m na cestách II. a III. triede v okrese Nitra a Komárno /projektová dokumentácia/ 58 394,80 € 28.3.2023 o 8:00 hod.
evaluated Verejná súťaž „Rekonštrukcia mostov do 10 m na cestách II. a III. triedy v okrese Levice - oblasť Východ“ - projektová dokumentácia 109 401,80 € 28.3.2023 o 8:00 hod.
canceled Verejná súťaž Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov pandémie COVID-19 - RTG prístroj 145 333,33 € 4.4.2023 o 8:00 hod.
evaluated Reverzná verejná súťaž Inovácia technologického vybavenia školského pracoviska pre lakovanie automobilov - Obstaranie a modernizácia materiálno technického vybavenia školského pracoviska pre lakovanie automobilov 219 916,44 € 6.4.2023 o 8:00 hod.
evaluated Reverzná verejná súťaž „Rekonštrukcia mostov do 10 m na cestách II. a III. triedy v okrese Topoľčany“ - projektová dokumentácia 96 997,34 € 12.4.2023 o 8:00 hod.
closed Verejná súťaž Rozšírenie a vybudovanie športovej infraštruktúry v areáli Spojenej školy, Slančíkovej 2, Nitra – projektová dokumentácia 491 000,00 € 19.4.2023 o 8:00 hod.
evaluated Verejná súťaž Výstavba budovy strednej zdravotníckej školy v Nitre - projektová dokumentácia 322 166,67 € 19.4.2023 o 9:00 hod.
closed Verejná súťaž Cesta II/511 2.etapa: Dolný Ohaj - Hurbanovo - projektová dokumentácia 73 475,00 € 4.5.2023 o 8:00 hod.
closed Verejná súťaž Cesta II/524 Drženice – hranica kraja - projektová dokumentácia 45 250,00 € 4.5.2023 o 8:00 hod.
evaluation Reverzná verejná súťaž Elektrické polohovateľné postele - Elektricky polohovateľná posteľ s antidekubitným matracom, hrazdou a hrazdičkou 217 952,76 € 10.5.2023 o 8:00 hod.
canceled Verejná súťaž „Nákup učebných pomôcok s názvom – Elektrické merania, Spôsobilosť a TV štúdio“ - pre SPSŠE Nitra 161 446,58 € 11.5.2023 o 8:00 hod.
closed Verejná súťaž Most ev. č. 1681-002 na ceste III/1681 v obci Šurianky“ – PD (DÚR) 21 466,67 € 16.5.2023 o 8:00 hod.