english slovensky

Všetky zákazky

Postup obstarávania Zákazka Predpokladaná hodnota Predkladanie ponúk (najneskôr)
evaluation Reverzná verejná súťaž Nákup vybavenia do odborných učební a dielní SOŠ pre Strednú odbornú školu stavebnú, Nábrežie mládeže 1, 950 28 Nitra 232 756,74 € 15.3.2023 o 9:00 hod.
evaluation Verejná súťaž Moderná škola je zárukou zvýšenia počtu žiakov na praktickom vyučovaní 295 504,52 € 21.3.2023 o 8:00 hod.
evaluation Verejná súťaž Nákup a modernizácia materiálno – technického vybavenia pracovísk na Spojenej škole Nitra - technologické zariadenia do školskej pekárne a školskej kuchyne 97 105,66 € 22.3.2023 o 9:00 hod.
evaluation Verejná súťaž Rekonštrukcia mostov do 10 m na cestách II. a III. triede v okrese Nitra a Komárno /projektová dokumentácia/ 58 394,80 € 28.3.2023 o 8:00 hod.
evaluation Verejná súťaž „Rekonštrukcia mostov do 10 m na cestách II. a III. triedy v okrese Levice - oblasť Východ“ - projektová dokumentácia 109 401,80 € 28.3.2023 o 8:00 hod.
active Verejná súťaž Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov pandémie COVID-19 - RTG prístroj 145 333,33 € 4.4.2023 o 8:00 hod.
active Reverzná verejná súťaž Inovácia technologického vybavenia školského pracoviska pre lakovanie automobilov - Obstaranie a modernizácia materiálno technického vybavenia školského pracoviska pre lakovanie automobilov 219 916,44 € 6.4.2023 o 8:00 hod.
active Reverzná verejná súťaž „Rekonštrukcia mostov do 10 m na cestách II. a III. triedy v okrese Topoľčany“ - projektová dokumentácia 96 997,34 € 12.4.2023 o 8:00 hod.
active Verejná súťaž Rozšírenie a vybudovanie športovej infraštruktúry v areáli Spojenej školy, Slančíkovej 2, Nitra – projektová dokumentácia 491 000,00 € 19.4.2023 o 8:00 hod.
active Verejná súťaž Výstavba budovy strednej zdravotníckej školy v Nitre - projektová dokumentácia 322 166,67 € 19.4.2023 o 9:00 hod.