english slovensky

Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

Komplexné riešenie zabezpečenia protipožiarnej ochrany – “BORINKA“, ZSS Nitra

Kód: 07583/2021/VOaKI
Ukončené

Doterajšie otázky a odpovede k tejto zákazke

Dobrý deň,
posielam Vám nasledovné vysvetlenie súťažných podkladov:
Vo výkaze výmer, v objekte B má byť pol. č. 166 rovnaká ako pol. č. 165 (17,08m).
V prílohe bude priložený opravený výkaz výmer – objekt B.
Objekt B, pol. 166

Projektová dokumentácia bola vypracovaná v decembri roku 2017, rozpočet s výkazom výmer bol spracovaný v stavebnom softvéri CENKROS v roku 2020.
Nemôžeme predvídať rast cien a pohybujeme sa v cenovej relácii v zmysle spracovaného rozpočtu.

Výkaz výmer bude zverejnený v dokumentoch zákazky.

S pozdravom,
Szöllösyová

Prílohy: Vysvetlenie SP č. 4.pdf
Dobrý deň,

verejný obstarávateľ upravuje Výkaz výmer nasledovne:
v objekte A chýbajú dvere, ktoré sú vo výkrese označené ako D06 - 1ks
pol. č. 175 - počet dverí v projekte 30ks, vo výkaze - 33ks
pol. č. 176 - počet dverí v projekte 3ks, vo výkaze - 4ks

v objekte B chýbajú dvere, ktoré sú vo výkrese označené ako D03 - 2ks
v objekte B vo výkaze: pol. č. 160 - 1ks, v projekte - 0ks
v objekte C chýbajú dvere, ktoré sú vo výkrese označené ako D03 - 2ks
v objekte C vo výkaze: pol. č. 169 - 1ks, v projekte - 0ks

Výkaz výmer bude zverejnený v dokumentoch zákazky.

S pozdravom,
Szöllösyová

Prílohy: Vysvetlenie SP č. 3.pdf
Dobrý deň,

v prílohe si Vám dovoľujem poslať Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2.

S pozdravom,

Szöllösyová
Prílohy: Vysvetlenie SP č. 2.pdf
Dobrý deň,

v prílohe si Vám dovoľujem poslať Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2.

S pozdravom,

Szöllösyová
Prílohy: Vysvetlenie SP č. 2.pdf
Dobrý deň,

v prílohe si Vám dovoľujem poslať Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2.

S pozdravom,

Szöllösyová
Prílohy: Vysvetlenie SP č. 2.pdf
Dobrý deň,
k Vašej otázke posielam nasledovnú odpoveď:

Odpoveď č. 1:
Technická správa priložená v prílohe (uložená v dokumentoch zákazky).

Prílohy: Vysvetlenie SP č. 1.pdf
Dobrý deň,
k Vašim otázkam posielam nasledovné odpovede:

K otázke č. 1:
Do výkazu výmer nie je možné doplniť, resp. ubrať položky. Ekvivalentnú náhradu môžete použiť bez zmeny položiek.

K otázke č. 2:
Nerobíme domáci rozhlas, ale HSP! To znamená, že podľa normy EN 54 je CERTIFIKOVANÁ ústredňa, či už kompaktná alebo zložená, musí obsahovať záložný zdroj a aj monitorovaný napájač s batériami .
V rozpočtovanej cene to je komplet cena za systémovú jednotku , skriňu , výkonové , zosilňovače, napájač a batérie a rack. Kompletná ústredňa HSP.
Prílohy: Vysvetlenie SP č. 1.pdf