english slovensky

Verejná súťaž

Modernizácia vybraných úsekov ciest II. triedy v okrese Nové Zámky

Kód: 08050/2021/VOaKI
Vyhodnotené - pripravuje sa zmluva