english slovensky

Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

Rekonštrukcia spevnenej plochy a rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie “ – Poliklinika Štúrovo.

Kód: 08293/2021/VOaKI
Ukončené