english slovensky

Reverzná verejná súťaž

Poistenie majetku Nitrianskeho samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti

Kód: 09890/2022/VOaKI
Spustené / Vyhlásené

Doterajšie otázky a odpovede k tejto zákazke

V prílohe prikladáme Súťažné podklady_opr.3
K Tabuľke č. 1 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu bol doplnený názov
(Príloha č. 13_I – Tabuľka na určenie poistných súm), patria tam poistné sumy všetkých poistných rizík uvedených v tejto tabuľke.


Na základe žiadosti o vysvetlenie bola predlžená lehota na otváranie ponúk.

Lehota predkladania ponúk sa mení:
Namiesto:
27.09.2022 08:00
má byť:
04.10.2022 08:00

Prílohy: SÚŤAŽNÉ PODKLADY_upr3.docx
Dobrý deň,

v prílohe Vám zasielame odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie.

S pozdravom

Ing.Mgr.Ľudmila Števicová

Odborný referent pre V
Prílohy: ODPOVEĎ na Žiadosť o vysvetlenie.zip
V prílohe Vám zasielame odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie.
V prílohe Vám zasielame odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie.
Dobrý deň,

v prílohe Vám zasielame odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie.

S pozdravom

Ing.Mgr.Ľudmila Števicová

Odborný referent pre VO
Prílohy: Žiadosť o vysvetlenie_odpoveď.pdf
V prílohe Vám zasielame odpoveď na otázky 1 - 15 k Žiadosti o vysvetlenie vrátane príslušných príloh.

S pozdravom

Ing.Mgr.Ľudmila Števicová
Odporný referent pre VO
Prílohy: ODPOVEĎ_2.zip
V prílohe Vám zasielame odpoveď na otázky 1 - 15 k Žiadosti o vysvetlenie vrátane príslušných príloh.
V prílohe Vám zasielame odpoveď na otázky 1 - 15 k Žiadosti o vysvetlenie vrátane príslušných príloh.
V prílohe Vám zasielame odpoveď na otázky 1 - 15 k Žiadosti o vysvetlenie vrátane príslušných príloh.
V prílohe Vám zasielame odpoveď na otázka 1 - 15 k Žiadosti o vysvetlenie vrátane príslušných príloh.
V prílohe Vám zasielame odpoveď na otázky 1 - 15 k Žiadosti o vysvetlenie vrátane príslušných príloh.
V prílohe Vám zasielame odpoveď na otázky 1 - 15 k Žiadosti o vysvetlenie vrátane príslušných príloh.
V prílohe Vám zasielame odpoveď na otázky 1 - 15 k Žiadosti o vysvetlenie vrátane príslušných príloh.
V prílohe Vám zasielame odpoveď na otázky 1 - 15 k Žiadosti o vysvetlenie vrátane príslušných príloh.
V prílohe Vám zasielame odpoveď na otázky 1 - 15 k Žiadosti o vysvetlenie vrátane príslušných príloh.
V prílohe Vám zasielame odpoveď na otázky 1 - 15 k Žiadosti o vysvetlenie vrátane príslušných príloh.
V prílohe Vám zasielame odpoveď na otázky 1 - 15 k Žiadosti o vysvetlenie vrátane príslušných príloh.
V prílohe Vám zasielame odpoveď na otázky 1 - 15 k Žiadosti o vysvetlenie vrátane príslušných príloh.
V prílohe Vám zasielame odpoveď na otázky 1 - 15 k Žiadosti o vysvetlenie vrátane príslušných príloh.
V prílohe Vám zasielame odpoveď na otázky 1 - 15 k Žiadosti o vysvetlenie vrátane príslušných príloh.
Poskytnuté parametre ako súťažné podklady boli zosumarizované z jednotných preddefinovaných formulárov a ak nie je predmetný údaj uvedený, tak nebolo možné tento údaj zaznamenať.

S pozdravom
Ing. Mgr.Ľudmila Števicová
Odporný referent pre VO
Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením, v ktorom uvedie presný odkaz na dokumentáciu v informačnom systéme.
Dobrý deň,
v súvislosti so žiadosťou o odpoveď nebola opätovne priložená žiadna príloha, ktorú ste uviedli v texte.
Dovolím si Vás požiadať o kontrolu odoslania priloženej prílohy.
V prípade, že mate problém s uložením a odoslaním prílohy, skopírujte text otázky do políčka: TEXT OTÁZKY PRE ZVEREJNENIE,


S pozdravom

Števicová
Dobrý deň,
v súvislosti so žiadosťou o odpoveď nebola priložená žiadna príloha, ktorú ste uviedli v texte.

S pozdravom

Števicová
Poistné zmluvy bude uzatvárať každá organizácia individuálne tak ako je stanovené v Rámcovej dohode.