english slovensky

Zákazka s nízkou hodnotou

„Odstránenie havarijného stavu strechy 2 krídiel budovy - Gymnázium H. Selyeho s VJM Komárno“

Kód: 09907/2022/VOaKI
Vyhodnotené - pripravuje sa zmluva