english slovensky

Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

Cesta II/588 – Križovatka I/75 – obec Farná

Kód: 06061/2021/VOaKI
Zrušené

Doterajšie otázky a odpovede k tejto zákazke

Dobrý deň,

v prílohe si Vám dovoľujem zaslať odpoveď na žiadosť o vysvetlenie.

S pozdravom,

Szöllösyová
Prílohy: Vysvetlenie SP III. s podpisom.pdf
Dobrý deň,

prosím skúste žiadosť nahrať ešte raz aj s prílohou, žiadna sa tu nenachádza.

Ďakujem
Dobrý deň, verejný obstarávateľ Vám v zmysle § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe doručenej požiadavky na vysvetlenie súťažných podkladov poskytuje odpoveď uvedenú v prílohe.
Prílohy: Vysvetlenie SP II..pdf
Dobrý deň, verejný obstarávateľ Vám v zmysle § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe doručenej požiadavky na vysvetlenie súťažných podkladov poskytuje odpoveď uvedenú v prílohe.
Prílohy: Vysvetlenie SP I..pdf