english slovensky

Zákazka s nízkou hodnotou

Rekonštrukcia vnútroareálového vodovodu - SOŠ polytechnická, Zlaté Moravce

Kód: 11596/2022/VOaKI
Vyhodnotené - pripravuje sa zmluva