english slovensky

Zákazka s nízkou hodnotou

Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1610 v obci Ladice

Kód: 05680/2023/VOaKI
Vyhodnotené - pripravuje sa zmluva