english slovensky

Reverzná verejná súťaž

Elektrické polohovateľné postele - Elektricky polohovateľná posteľ s antidekubitným matracom, hrazdou a hrazdičkou

Kód: 05689/2023/VOaKI
Spustené / Vyhlásené

Doterajšie otázky a odpovede k tejto zákazke

Dobrý deň, zasielame odpovede na otázky.
M. Masarik

Odpoveď na Otázku číslo 1
Každá posteľ v prípade požiaru v ZSS je vybavená evakuačnou podložkou, tým je pri požiari bezpečnosť klientov zabezpečená a nie je potrebná evakuácia klientov s posteľou.
S posteľami sa bežne nemanipuluje na chodbách, nepremiestňujú sa.
V ZSS sa zvyšujú nároky na poskytovanie komplexnej starostlivosti. Ide najmä o imobilných klientov, prípadne hypomobilných, v týchto prípadoch je nevyhnutné dodržať § 10 zákona č. 448/2008 Z. z.
Kolieska s centrálnou brzdou môžu byť náhradne riešené mechanickým blokovaním (zastabilizovaním) kolies.


Odpoveď na otázku číslo 2
Lôžko pevnej konštrukcie je požiadavkou ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK z toho dôvodu, že klient na ňom leží 365 dní v roku, a ležiaci 20 hodín denne. Posteľ s takouto konfiguráciou je bežná a máme ju vo viacerých našich zariadeniach. Skladacia posteľ je len na určitý čas 3 – 4 týždne, maximálne 2 mesiace a nie je komfortná.
Do ZSS sa prijímajú prijímatelia sociálnej služby prevažne s imobilizačným syndrómom, kde lôžko pevnej konštrukcie zabezpečuje aj bezpečnú prácu s klientom na lôžku.