english slovensky

Verejná súťaž

Moderná škola je zárukou zvýšenia počtu žiakov na praktickom vyučovaní

Kód: 05867/2023/VOaKI
Vyhodnotené - pripravuje sa zmluva

Doterajšie otázky a odpovede k tejto zákazke

Dobrý deň,
v prílohe Vám zasielame odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie SP č. 5.

S pozdravom
Prílohy: Vysvetlenie č. 5 - odpoveď.doc
Dobrý deň,
v prílohe Vám zasielame odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie SP č. 5.

S pozdravom
Prílohy: Vysvetlenie č. 5 - odpoveď.doc
Dobrý deň,

v prílohe Vám zasielame odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie SP.

S pozdravom
Prílohy: Vysvetlenie č. 4 - odpoveď.doc
Dobrý deň,
v prílohe Vám zasielame odpoveď na Vašu žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov.

S pozdravom
Prílohy: Vysvetlenie č. 3 - odpoveď + opravené Kúpne zmluvy.zip
Dobrý deň,
v prílohe Vám zasielame odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie SP č. 1.

S pozdravom
Prílohy: Vysvetlenie č. 1 - odpoveď.zip