english slovensky

Verejná súťaž

Nákup a modernizácia materiálno – technického vybavenia pracovísk na Spojenej škole Nitra - technologické zariadenia do školskej pekárne a školskej kuchyne

Kód: 06500/2023/VOaKI
Ukončené