english slovensky

Reverzná verejná súťaž

„Rekonštrukcia mostov do 10 m na cestách II. a III. triedy v okrese Topoľčany“ - projektová dokumentácia

Kód: 06782/2023/OVO
Vyhodnotené - pripravuje sa zmluva