english slovensky

Reverzná verejná súťaž

Inovácia technologického vybavenia školského pracoviska pre lakovanie automobilov - Obstaranie a modernizácia materiálno technického vybavenia školského pracoviska pre lakovanie automobilov

Kód: 06843/2023/OVO
Vyhodnotené - pripravuje sa zmluva