english slovensky

Reverzná verejná súťaž

Modernizácie vybraných úsekov ciest II. a III. triedy – zvýšenie bezpečnosti na rok 2023

Kód: 07931/2023/VO
Spustené / Vyhlásené

Doterajšie otázky a odpovede k tejto zákazke

V prílohe posiela verejný obstarávateľ vysvetlenie .
Prílohy: Vysvetlenie súťažných podkladov XVII..pdf
V prílohe posiela verejný obstarávateľ vysvetlenie.
Prílohy: Vysvetlenie súťažných podkladov XVI..pdf
V prílohe verejný obstarávateľ posiela vysvetlenie.
Prílohy: Vysvetlenie súťažných podkladov XV..pdf
V prílohe zasiela verejný obstarávateľ vysvetlenie .
Prílohy: Vysvetlenie súťažných podkladov XIV..pdf
V prílohe zasiela verejný obstarávateľ vysvetlenie.
Prílohy: Vysvetlenie SP XIII..pdf
V prílohe zasiela verejný obstarávateľ vysvetlenie.
Prílohy: Vysvetlenie SP XII..pdf
V prílohe zasiela verejný obstarávateľ vysvetlenie.
Prílohy: Vyvsetlenie SP XI..pdf
V prílohe zasiela verejný obstarávateľ vysvetlenie.
Prílohy: Vysvetlenie SP X..pdf
V prílohe zasiela verejný obstarávateľ vysvetlenie.
Prílohy: Vysvetlenie SP IX..pdf
V prílohe zasiela verejný obstarávateľ vysvetlenie.
Prílohy: Vysvetlenie SP VIII. pdf.pdf
V prílohe zasiela verejný obstarávateľ vysvetlenie.
V prílohe zasiela verejný obstarávateľ vysvetlenie.
Prílohy: Vysvetlenie Sp VII. pdf.zip
V prílohe verejný obstarávateľ zasiela vysvetlenie.
Prílohy: Vysvetlenie súťažných podkladov VI..pdf
V prílohe zasiela verejný obstarávateľ vysvetlenie.
Prílohy: Vysvetlenie súťažných podkladov V..pdf
V prílohe zasiela verejný obstarávateľ vysvetlenie.
Prílohy: Vysvetlenie súťažných podkladov IV..pdf
V prílohe zasiela verejný obstarávateľ vysvetlenie.
Prílohy: Vysvetlenie súťažných podkladov III..pdf
V prílohe verejný obstarávateľ zasiela vysvetlenie.
Prílohy: Vysvetlenie súťažných podkladov II..pdf
V prílohe Verejný obstarávateľ zasiela vysvetlenie.
Prílohy: Vysvetlenie SP I..pdf