english slovensky

Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

"Rekonštrukcia opláštenia budovy" - Obchodná akadémia Levice

Kód: 09007/2021/VOaKI
Vyhodnotené - pripravuje sa zmluva