english slovensky

Verejná súťaž

Modernizácia vybraných úsekov ciest II. triedy v okrese Nitra

Kód: 09142/2021/VOaKI
Ukončené

Doterajšie otázky a odpovede k tejto zákazke

Dobrý deň,
v prílohe Vám posielam vysvetlenie SP č.1.

S pozdravom

Ing. Miroslav Ondrejička
Prílohy: Vysvetlenie SP - 1.pdf
Dobrý deň,
v prílohe Vám posielam vysvetlenie SP č.1.

S pozdravom

Ing. Miroslav Ondrejička
Prílohy: Vysvetlenie SP - 1.pdf