english slovensky

Verejná súťaž

Modernizácia vybraných úsekov ciest II. triedy v okrese Zlaté Moravce

Kód: 09424/2021/VOaKI
Ukončené

Doterajšie otázky a odpovede k tejto zákazke

Dobrý deň,
v prílohe Vám posielam odpoveď na Vašu žiadosť vysvetlenie súťažných podkladov.

S pozdravom

Ing. Miroslav Ondrejička

Prílohy: Vysvetlenie SP - 1.pdf