english slovensky

Reverzná verejná súťaž

Nákup prevádzkových strojov, zariadení, techniky a náradia v rámci projektu: ORG EMP – Development of manufacturing capacities in Nagyoroszi

Kód: 09569/2021/VOaKI
Ukončené