english slovensky

Reverzná verejná súťaž

„Cesta II/573 Šaľa – Kolárovo – Komárno, časť 1: Kolárovo – Komárno“

Kód: 10918/2021/VOaKI
Spustené / Vyhlásené

Doterajšie otázky a odpovede k tejto zákazke

Dobrý deň, v prílohe Vám zasielame odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP.

M. Masarik
Prílohy: Vysvetlenie súťažných podkladov 1.pdf