english slovensky

Reverzná verejná súťaž

„Cesta II/573 Šaľa – Kolárovo – Komárno, časť 1: Kolárovo – Komárno“

Kód: 10918/2021/VOaKI
Vyhodnotené - pripravuje sa zmluva

Doterajšie otázky a odpovede k tejto zákazke

Dobrý deň,
dňa 03. 02. 2022 bol verejný obstarávateľ požiadaný o vysvetlenie súťažných podkladov. Predmetná zákazka bola uverejnená v EÚ Vestníku dňa 21. 12. 2021, čo poskytlo všetkým záujemcom dostatočne dlhý čas na prípadné otázky v rámci procesu vysvetľovania. V zmysle § 48 zákona o VO nebol v tomto prípade verejný obstarávateľ požiadaný o vysvetlenie dostatočne vopred. Otázka nemá zásadný vplyv na vypracovanie cenovej ponuky, keďže k tomu verejný obstarávateľ zaslal vyjadrenie v predošlých žiadostiach o vysvetlenie. Pre vyvrátenie akýchkoľvek pochybností napriek tomu zasielame odpoveď. Z vyššie uvedených dôvodov však verejný obstarávateľ nepredlžuje lehotu na predkladanie ponúk.

M. Masarik

Prílohy: Vysvetlenie súťažných podkladov 6.pdf
Dobrý deň, v prílohe Vám zasielame odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP.

M. Masarik
Prílohy: Vysvetlenie súťažných podkladov 5.pdf
Dobrý deň, v prílohe Vám zasielame odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP.

M. Masarik
Prílohy: Vysvetlenie súťažných podkladov 4.pdf
Dobrý deň,
dňa 19. 01. 2022 bol verejný obstarávateľ požiadaný o vysvetlenie súťažných podkladov. Predmetná zákazka bola uverejnená v EÚ Vestníku dňa 21. 12. 2021, čo poskytlo všetkým záujemcom dostatočne dlhý čas na prípadné otázky v rámci procesu vysvetľovania. V zmysle § 48 zákona o VO nebol v tomto prípade verejný obstarávateľ požiadaný o vysvetlenie dostatočne vopred, napriek tomu však zasiela odpovede na otázky. Nemajú však zásadný vplyv na vypracovanie cenovej ponuky. Z toho dôvodu verejný obstarávateľ nepredlžuje lehotu na predkladanie ponúk.

M. Masarik


Prílohy: Vysvetlenie súťažných podkladov 3.pdf
Dobrý deň,
dňa 19. 01. 2022 bol verejný obstarávateľ požiadaný o vysvetlenie súťažných podkladov. Predmetná zákazka bola uverejnená v EÚ Vestníku dňa 21. 12. 2021, čo poskytlo všetkým záujemcom dostatočne dlhý čas na prípadné otázky v rámci procesu vysvetľovania. V zmysle § 48 zákona o VO nebol v tomto prípade verejný obstarávateľ požiadaný o vysvetlenie dostatočne vopred, napriek tomu však zasiela odpovede na otázky. Nemajú však zásadný vplyv na vypracovanie cenovej ponuky. Z toho dôvodu verejný obstarávateľ nepredlžuje lehotu na predkladanie ponúk.

M. Masarik


Prílohy: Vysvetlenie súťažných podkladov 2.pdf
Dobrý deň, v prílohe Vám zasielame odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP.

M. Masarik
Prílohy: Vysvetlenie súťažných podkladov 1.pdf