english slovensky

Reverzná podlimitná zákazka

Softvér ako služba informačného systému verejnej správy - Register povolení - pre zdravotníctvo a humánnu farmáciu

Kód: 11162/2021/VOaKI
Ukončené

Doterajšie otázky a odpovede k tejto zákazke

Dobrý deň,
v prílohe Vám posielame vysvetlenie súťažných podkladov č.2.

S pozdravom

Ing. Miroslav Ondrejička
Prílohy: Vysvetlenie SP - 2.pdf
Dobrý deň,
v prílohe Vám posielame vysvetlenie súťažných podkladov č.1.

S pozdravom


Prílohy: Vysvetlenie SP - 1.pdf