english slovensky

Verejná súťaž

„Cesta II/513 Nitra – Alekšince - hranice kraja“ – stavebné práce

Kód: 12084/2021/VOaKI
Spustené / Vyhlásené