english slovensky

Reverzná verejná súťaž

„Zlepšenie materiálno-technického vybavenia odborných učební a dielní“ – SOŠ Šurany, 2. časť

Kód: 06538/2022/VOaKI
Vyhodnotené - pripravuje sa zmluva