english slovensky

Reverzná podlimitná zákazka

„Rekonštrukcia zvislých kanalizácií, vodovodných rozvodov a sociálnych zariadení v budove internátu SOŠ veterinárnej v Nitre“

Kód: 07353/2022/VOaKI
Ukončené

Doterajšie otázky a odpovede k tejto zákazke

Dobrý deň,

v Zadaní je doplnená položka č. 52 - Podhľad SDK Rigips RBI 12.5 mm montovaný priamo, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD – 461,440m2.

S pozdravom,
Morvayová
Prílohy: Vysvetlenie SP III..pdf , Zadanie_doplnenie.xlsx
Dobrý deň,
v internáte je ubytovaných 265 žiakov zo 7 krajov a 49 okresov SR. Títo žiaci musia byť od 1.9.2022 ubytovaní v internáte, nakoľko začína nový školský rok. My nevieme odložiť začiatok vyučovania o pol roka, preto trváme na realizácii od 1.6. do 31.8.2022. Ďakujeme za pochopenie.

S pozdravom,
Morvayová

Prílohy: Vysvetlenie SP II..pdf
Dobrý deň,
uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov vedenom úradom pre verejné obstarávanie nie je povinný predložiť takýto doklad, resp. PRÍLOHU J - UDELENIE SÚHLASU PRE POSKYTNUTIE VÝPISU Z REGISTRA TRESTOV.

S pozdravom,
Morvayová

Prílohy: Vysvetlenie SP I..pdf