english slovensky

Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

Ponitrianska cyklomagistrála - I. etapa - 2. časť (1. úsek: Čechynce - Horný Vinodol)

Kód: 06440/2021/VOaKI
Ukončené

Doterajšie otázky a odpovede k tejto zákazke

Dobrý deň,

prosím Vás o zaslanie prílohy.

Ďakujem.

Dobrý deň
v prílohe Vám posielame vysvetlenie.

Pekný deň

Ing. Miroslav Ondrejička
Prílohy: Vysvetlenie SP - 3.pdf
Dobrý deň,
Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch v bode 18.3 požadoval, aby Položkový rozpočet tvoril súčasť Prílohy A Návrh na plnenie kritérií a teda nepožadoval, aby Položkový rozpočet tvoril zároveň prílohu k zmluve o dielo, avšak bude ho považovať za súčasť zmluvy.
Dobrý deň,
v prílohe Vám posielame odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP.
S pozdravom
Ing. Miroslav Ondrejička
Prílohy: Vysvetlenie SP - 2.pdf