english slovensky

Verejná súťaž

„Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2021“

Kód: 06575/2021/VOaKI
Vyhodnotené - pripravuje sa zmluva

Doterajšie otázky a odpovede k tejto zákazke

Dobrý deň, v prílohe Vám zasielame odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie č. 3.

S pozdravom

Ing.Mgr.Ľudmila Števicová
Odborný referent pre VO
Prílohy: VYSVETLENIE 3_odpoveď.pdf
Dobrý deň,
v prílohe Vám zasielame odpoveď na žiadosť o vysvetlenie,

s pozdravom

Ing.Mgr.Ľudmila Števicová
Prílohy: VYSVETLENIE 2_odpoveď.pdf
Dobrý deň,,v prílohe Vám zasielame Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie č. 1

S pozdravom

Ing.Mgr.Ľudmila Števicová
Odborný referent VO
Prílohy: VYSVETLENIE 1_odpoveď.pdf