english slovensky

Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

„Zateplenie objektov – hlavná budova a prístavba, hospodárska časť – „MAGNÓLIA“, ZSS Hurbanovo“

Kód: 07055/2021/VOaKI
Vyhodnotené - pripravuje sa zmluva

Doterajšie otázky a odpovede k tejto zákazke

Dobrý deň,
V zmysle § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) a na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov, podáva verejný obstarávateľ nasledovné vysvetlenie, súťažných podkladov.
Prílohy: Vysvetlenie SP III.pdf
Dobrý deň,
V zmysle § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) a na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov, podáva verejný obstarávateľ nasledovné vysvetlenie, súťažných podkladov.
Prílohy: Vysvetlenie SP II..pdf
Dobrý deň,
V zmysle § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) a na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov, podáva verejný obstarávateľ nasledovné vysvetlenie, súťažných podkladov.
Prílohy: Vysvetlenie SP I..pdf