english slovensky

Reverzná verejná súťaž

Nákup modernej techniky pre praktické vyučovanie študentov SPŠSaE Nitra

Kód: 07221/2021/VOaKI
Vyhodnotené - pripravuje sa zmluva

Doterajšie otázky a odpovede k tejto zákazke

Vzorové zmluvy ako verejný obstarávateľ nebudeme meniť a ani prispôsobovať na jednotlivé podmienky uchádzačov. Tieto zmluvy boli používané v iných úspešných obstarávaniach a je na rozhodnutí uchádzača či chce ísť do súťaže.
Prílohy: Vysvetlenie SP č. 3.pdf
Vzorové zmluvy ako verejný obstarávateľ nebudeme meniť a ani prispôsobovať na jednotlivé podmienky uchádzačov. Tieto zmluvy boli používané v iných úspešných obstarávaniach a je na rozhodnutí uchádzača či chce ísť do súťaže.
Prílohy: Vysvetlenie SP č. 2.pdf
Zmluvné pokuty sú u nás zakotvené vo všetkých zmluvných vzťahoch a ani jeden z uchádzačov, ktorí chcú riadne plniť predmet zmluvy, nenamietal výšku pokuty. Nitriansky samosprávny kraj nemôže prispôsobovať zmluvy jednotlivých požiadavkám uchádzačov.
Prílohy: Vysvetlenie SP č. 1.pdf