english slovensky

Reverzná verejná súťaž

Zlepšenie materiálno technického vybavenia odborných učební a dielní SŠ Komárňanska 28, Nové Zámky

Kód: 07257/2021/VOaKI
Vyhodnotené - pripravuje sa zmluva

Doterajšie otázky a odpovede k tejto zákazke

Dobrý deň,
V zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) a na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov Vám prílohe posielame vysvetlenie SP
Prílohy: Vysvetlenie SP VI.pdf
Dobrý deň,
V zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) a na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov Vám prílohe posielame vysvetlenie SP
Prílohy: Vysvetlenie SP V..pdf
Dobrý deň,
V zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) a na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov Vám prílohe posielame vysvetlenie SP
Prílohy: Vysvetlenie súťažných podkladov IV.pdf
Dobrý deň,
V zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) a na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov Vám prílohe posielame vysvetlenie SP
Prílohy: vysvetlenie Sp III.pdf
Dobrý deň,
V zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) a na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov Vám prílohe posielame vysvetlenie SP
Prílohy: Vysvetlenie SP II..pdf
Dobrý deň,
V zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) a na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov Vám prílohe posielame vysvetlenie SP
Prílohy: Vysvetlenie súťažných podkladov I..pdf
Dobrý deň,
V zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) a na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov Vám prílohe posielame vysvetlenie SP
Prílohy: Vysvetlenie súťažných podkladov I..pdf