english slovensky

Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

„ Rekonštrukcia opláštenia budovy“ – Obchodná akadémia Levice.

Kód: 07261/2021/VOaKI
Zrušené

Doterajšie otázky a odpovede k tejto zákazke

Dobrý deň,
V zmysle § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) a na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov, podáva verejný obstarávateľ nasledovné vysvetlenie, súťažných podkladov.
Prílohy: Vysvetlenie SP II..pdf , 181109 stanovisko KPÚ NR.pdf
Dobrý deň,
V zmysle § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) a na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov, podáva verejný obstarávateľ nasledovné vysvetlenie, súťažných podkladov.
Prílohy: Vysvetlenie SP I.pdf , Výkaz výmer oprava.ZIP , 181109 stanovisko KPÚ NR.pdf