english slovensky
 • Reverzná verejná súťaž

  Nákup modernej techniky pre praktické vyučovanie študentov SPŠSaE Nitra

  Lehota predkladania ponúk 18.5.2021, 9:00 hod.
  ostáva (8 dní)
   

  8 dní
  „ Rekonštrukcia opláštenia budovy“ – Obchodná akadémia Levice.

   

  15 dní
  Komplexné riešenie zabezpečenia protipožiarnej ochrany – “BORINKA“, ZSS Nitra

 • Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

  „ Rekonštrukcia opláštenia budovy“ – Obchodná akadémia Levice.

  Lehota predkladania ponúk 18.5.2021, 9:00 hod.
  ostáva (8 dní)
   

  8 dní
  Nákup modernej techniky pre praktické vyučovanie študentov SPŠSaE Nitra

   

  15 dní
  Komplexné riešenie zabezpečenia protipožiarnej ochrany – “BORINKA“, ZSS Nitra

 • Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

  Komplexné riešenie zabezpečenia protipožiarnej ochrany – “BORINKA“, ZSS Nitra

  Lehota predkladania ponúk 25.5.2021, 9:00 hod.
  ostáva (15 dní)
   

  8 dní
  Nákup modernej techniky pre praktické vyučovanie študentov SPŠSaE Nitra

   

  8 dní
  „ Rekonštrukcia opláštenia budovy“ – Obchodná akadémia Levice.

Aktuálne zákazky

Reverzná verejná súťaž (1)

Zákazka Predpokladaná hodnota Lehota pre podávanie ponúk
Nákup modernej techniky pre praktické vyučovanie študentov SPŠSaE Nitra 726 392,18 € 18.5.2021 9:00 (8 dní)

Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska (2)

Zákazka Predpokladaná hodnota Lehota pre podávanie ponúk
„ Rekonštrukcia opláštenia budovy“ – Obchodná akadémia Levice. 222 132,41 € 18.5.2021 9:00 (8 dní)
Komplexné riešenie zabezpečenia protipožiarnej ochrany – “BORINKA“, ZSS Nitra 471 833,29 € 25.5.2021 9:00 (15 dní)