english slovensky

Aktuálne zákazky

Reverzná podlimitná zákazka (3)

Zákazka Predpokladaná hodnota Predkladanie ponúk (najneskôr)
Rozhľadňa Dolná Nitra 249 992,63 € 17.8.2022 8:00 (2 dni)
Stavebné úpravy suterénu SOŠ pedagogickej v Leviciach 394 255,88 € 31.8.2022 8:00 (16 dní)
„Rekonštrukcia striech „V KAŠTIELI “ ZSS Horné Obdokovce 1 270 977,11 € 14.9.2022 9:00 (30 dní)

Reverzná verejná súťaž (2)

Zákazka Predpokladaná hodnota Predkladanie ponúk (najneskôr)
„Zlepšenie materiálno-technického vybavenia odborných učební a dielní“ – SOŠ Šurany, 2. časť 718 943,00 € 19.8.2022 9:00 (4 dni)
Nákup vybavenia do odborných učební a dielní SOŠ pre Strednú odbornú školu stavebnú, Nábrežie mládeže 1, 950 28 Nitra 193 483,93 € 14.9.2022 8:00 (30 dní)