english slovensky
  • Reverzná verejná súťaž

    Modernizácie vybraných úsekov ciest II. a III. triedy – zvýšenie bezpečnosti na rok 2023

    Predkladanie ponúk (najneskôr) 9.6.2023, 8:00 hod.
    ostáva (1 deň)

Aktuálne zákazky

Reverzná verejná súťaž (1)

Zákazka Predpokladaná hodnota Predkladanie ponúk (najneskôr)
Modernizácie vybraných úsekov ciest II. a III. triedy – zvýšenie bezpečnosti na rok 2023 5 693 499,08 € 9.6.2023 8:00 (1 deň)