english slovensky
 • Reverzná verejná súťaž

  „Zlepšenie materiálno-technického vybavenia odborných učební a dielní“ - SOŠ Šurany

  Predkladanie ponúk (najneskôr) 9.12.2021, 9:00 hod.
  ostáva (2 dni)
   

  34 dní
  „ Rekonštrukcia budovy školského internátu“ Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, 934 03 Levice

   

  37 dní
  Obnova šachty studne v hradnom areáli Tekovského múzea v Leviciach - Tekovské múzeum v Leviciach

 • Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

  „ Rekonštrukcia budovy školského internátu“ Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, 934 03 Levice

  Predkladanie ponúk (najneskôr) 10.1.2022, 8:00 hod.
  ostáva (34 dní)
   

  2 dni
  „Zlepšenie materiálno-technického vybavenia odborných učební a dielní“ - SOŠ Šurany

   

  37 dní
  Obnova šachty studne v hradnom areáli Tekovského múzea v Leviciach - Tekovské múzeum v Leviciach

 • Reverzná podlimitná zákazka

  Obnova šachty studne v hradnom areáli Tekovského múzea v Leviciach - Tekovské múzeum v Leviciach

  Predkladanie ponúk (najneskôr) 13.1.2022, 8:00 hod.
  ostáva (37 dní)
   

  2 dni
  „Zlepšenie materiálno-technického vybavenia odborných učební a dielní“ - SOŠ Šurany

   

  34 dní
  „ Rekonštrukcia budovy školského internátu“ Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, 934 03 Levice

Aktuálne zákazky

Reverzná verejná súťaž (1)

Zákazka Predpokladaná hodnota Predkladanie ponúk (najneskôr)
„Zlepšenie materiálno-technického vybavenia odborných učební a dielní“ - SOŠ Šurany 1 293 466,67 € 9.12.2021 9:00 (2 dni)

Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska (1)

Zákazka Predpokladaná hodnota Predkladanie ponúk (najneskôr)
„ Rekonštrukcia budovy školského internátu“ Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, 934 03 Levice 1 510 743,19 € 10.1.2022 8:00 (34 dní)

Reverzná podlimitná zákazka (1)

Zákazka Predpokladaná hodnota Predkladanie ponúk (najneskôr)
Obnova šachty studne v hradnom areáli Tekovského múzea v Leviciach - Tekovské múzeum v Leviciach 175 046,89 € 13.1.2022 8:00 (37 dní)