english slovensky
  • Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

    Cesta II/588 – Križovatka I/75 – obec Farná

    Termín predkladania ponúk 8.3.2021, 9:00 hod.
    ostáva (10 dní)

Aktuálne zákazky

Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska (1)

Zákazka Predpokladaná hodnota Termín pre podávanie ponúk
Cesta II/588 – Križovatka I/75 – obec Farná 1 305 785,96 € 8.3.2021 9:00 (10 dní)