english slovensky
  • Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

    Komplexné riešenie zabezpečenia protipožiarnej ochrany – “BORINKA“, ZSS Nitra

    Predkladanie ponúk (najneskôr) 22.6.2021, 9:00 hod.
    ostáva (8 dní)

Aktuálne zákazky

Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska (1)

Zákazka Predpokladaná hodnota Predkladanie ponúk (najneskôr)
Komplexné riešenie zabezpečenia protipožiarnej ochrany – “BORINKA“, ZSS Nitra 471 833,29 € 22.6.2021 9:00 (8 dní)