english slovensky
 • Reverzná podlimitná zákazka

  „ Rekonštrukcia tepelného hospodárstva “ - Gymnázium Janka Kráľa Zlaté Moravce

  Predkladanie ponúk (najneskôr) 1.6.2022, 9:00 hod.
  ostáva (7 dní)
   

  7 dní
  „Rozhľadňa Dolná Nitra“

   

  8 dní
  Rekonštrukcia sociálnych zariadení a kanalizačných prípojok - Obchodná akadémia Nitra

 • Reverzná podlimitná zákazka

  „Rozhľadňa Dolná Nitra“

  Predkladanie ponúk (najneskôr) 1.6.2022, 9:00 hod.
  ostáva (7 dní)
   

  7 dní
  „ Rekonštrukcia tepelného hospodárstva “ - Gymnázium Janka Kráľa Zlaté Moravce

   

  8 dní
  Rekonštrukcia sociálnych zariadení a kanalizačných prípojok - Obchodná akadémia Nitra

 • Bežný postup pre podlimitné zákazky

  Rekonštrukcia sociálnych zariadení a kanalizačných prípojok - Obchodná akadémia Nitra

  Predkladanie ponúk (najneskôr) 2.6.2022, 9:00 hod.
  ostáva (8 dní)
   

  7 dní
  „ Rekonštrukcia tepelného hospodárstva “ - Gymnázium Janka Kráľa Zlaté Moravce

   

  7 dní
  „Rozhľadňa Dolná Nitra“

Aktuálne zákazky

Reverzná podlimitná zákazka (2)

Zákazka Predpokladaná hodnota Predkladanie ponúk (najneskôr)
„ Rekonštrukcia tepelného hospodárstva “ - Gymnázium Janka Kráľa Zlaté Moravce 424 983,74 € 1.6.2022 9:00 (7 dní)
„Rozhľadňa Dolná Nitra“ 249 992,63 € 1.6.2022 9:00 (7 dní)

Bežný postup pre podlimitné zákazky (1)

Zákazka Predpokladaná hodnota Predkladanie ponúk (najneskôr)
Rekonštrukcia sociálnych zariadení a kanalizačných prípojok - Obchodná akadémia Nitra 280 851,36 € 2.6.2022 9:00 (8 dní)

Reverzná verejná súťaž (2)

Zákazka Predpokladaná hodnota Predkladanie ponúk (najneskôr)
„Cesta II/588 – Križovatka I/75 – obec Farná“ 1 305 785,96 € 16.6.2022 9:00 (22 dní)
Modernizáciou školy k lepšiemu uplatneniu v technických profesiách - Spojená škola, Nivy 2, 927 05 Šaľa 613 335,20 € 23.6.2022 9:00 (29 dní)