english slovensky

Zákazka s nízkou hodnotou

„Zníženie energetickej náročnosti budovy školy“ –SOŠ obchodu, služieb a rozvoja vidieka, Kravany nad Dunajom.

Kód: 08087/2022/VOaKI
Prebieha vyhodnocovanie

Doterajšie otázky a odpovede k tejto zákazke

Dobrý deň,

v prílohe Vám zasielame odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie

S pozdravom

Ing.Mgr.Ľudmila Števicová
Prílohy: VYSVETLENIE 1_odpoveď.pdf