english slovensky

Reverzná verejná súťaž

„Cesta II/588 – Križovatka I/75 – obec Farná“

Kód: 08156/2022/VOaKI
Ukončené