english slovensky

Reverzná verejná súťaž

Nákup a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk na Spojenej škole Nitra

Kód: 10152/2022/VOaKI
Spustené / Vyhlásené