english slovensky

Verejná súťaž

Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov pandémie COVID-19 - RTG prístroj

Kód: 06744/2023/VOaKI
Spustené / Vyhlásené