english slovensky

Verejná súťaž

Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov pandémie COVID-19 - RTG prístroj

Kód: 06744/2023/VOaKI
Zrušené

Doterajšie otázky a odpovede k tejto zákazke

Dobrý deň,
v prílohe Vám zasielame odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie SP č. 1.

S pozdravom
Prílohy: Vysvetlenie č. 1 - odpoveď.doc
Dobrý deň,
v prílohe Vám zasielame odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie SP č. 1.

S pozdravom
Prílohy: Vysvetlenie č. 1 - odpoveď.doc
Dobrý deň,
v prílohe Vám zasielame odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie SP č. 1.

S pozdravom
Prílohy: Vysvetlenie č. 1 - odpoveď.doc