english slovensky

Verejná súťaž

Výstavba budovy strednej zdravotníckej školy v Nitre - projektová dokumentácia

Kód: 07030/2023/OVO
Spustené / Vyhlásené