english slovensky

Verejná súťaž

Rozšírenie a vybudovanie športovej infraštruktúry v areáli Spojenej školy, Slančíkovej 2, Nitra – projektová dokumentácia

Kód: 07031/2023/OVO
Spustené / Vyhlásené