english slovensky

Verejná súťaž

Cesta II/573 Šaľa - Kolárovo - Komárno, časť 2: Šaľa – Kolárovo

Kód: 12502/2021/VOaKI
Vyhodnotené - pripravuje sa zmluva

Doterajšie otázky a odpovede k tejto zákazke

Dobrý deň,

zasielame Vám odpoveď na žiadosť o vysvetlenie 4.

S pozdravom

Ing.Mgr.Ľudmila Števicová
Odborný referent pre VO
Prílohy: VYSVETLENIE 4_odpoveď.pdf

Dobry den,

v prílohe Vám zasielame odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie č. 3

S pozdravom
Ing.Mgr.Ľudmila Števicová
Odborný referent pre VO

Prílohy: VYSVETLENIE 3_odpoveď.pdf
Dobry deň,
zasielame Vám odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie 2.

S pozdravom

Ing.Mgr.Ľudmila Števicová
Odborný referent pre VO


Prílohy: VYSVETLENIE 2_odpoveď.pdf
Dobrý deň,

v prílohe Vám zasielame odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_1,

s pozdravom

Ing. Mgr.Ľudmila Števicová
Odborný referent pre VO
Prílohy: VYSVETLENIE 1_odpoveď.pdf